Make your own free website on Tripod.com

    "..ฉันพูดกับใครไม่ได้ ...พูดกับใครไม่ได้.. พูดกับใครไม่เข้าใจ ฉันจึงมาที่นี่ ด้วยหัวใจเดียวกับเธอ - หัวใจที่ไม่ต้องการการอ้อนวอน - หัวใจที่ไม่ต้องการความห่วงใย ..ฉันไม่ต้องการทำอาชีพ..ไม่ต้องการความเห็นใจ ..ฉันอยากมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อคิดวาด ในสิ่งที่ขมขื่น ฉันอยากมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อ - ฝันถึงสันติภาพ ในตัวตนที่เต็มไปด้วยสงคราม ของผู้คน
      ..ให้น้ำตาแห่งความสุขได้ไหลหลั่งอธิบาย.. ความอ้างว้างจะตอบข้อสงสัยแก่เธอ และหากเธอรู้ซึ้งถึงความเป็นเพื่อนของเรา... เราคงต้องปล่อยวางทุกอย่าง บนรากเหง้าของสิ่งสมมติ
      ในขณะนี้ - หากความกล้าหาญเกิดขึ้นในดวงใจเธอ... เธออาจช่วยประคับประคอง ความอ่อนแอของผู้เยาว์กว่า อาจทำให้เธอแบ่ง แขน ขา หรือ..แม้แต่นัยน์ตา - เพื่อเป็นอาหารประทังชีวิต - แก่ผู้อื่น
........
       ฉันพูดกับใครไม่ได้ ฉันจึงพูดกับเธอ.. มีเพียงเธอเท่านั้น ..มีเพียงเธอเท่านั้น.. เพื่อนของฉัน.."

ทำความรู้จักกัน ที่นี่

 

 

 


Copyright © 2001-2002 http://www.geocities.com/pri_hero
Thailand.
All Rights Reserved.