Make your own free website on Tripod.com
 
+ +| Home | News | MindConcert | Links | WBoard | QBooks | AboutMe |+ +
DONPHEEBIN
UNDERGROUND MUSIC OF THAILAND
สมบัติ แก้วทิตย์
Lead Guitar

    "ดอนผีบิน" มาจากชื่อหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน แต่ก่อนกาลบริเวณที่ราบสูงแห่งนั้น เคยเป็นสมรภูมิรบล้างเผ่าพันธ์สมัยล้านนาหลายร้อยปีก่อน จากอดีตสู่ปัจจุบันดินแดนนี้ได้กลายเป็นตำนานเล่าขานของชาวบ้าน ปากต่อปากว่าในคืนวันเพ็ญจะมีแสงวนเวียนลอยร่องบริเวณนั้น บางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางของภูติผี จนเรื่องราวนี้ระบือรือไกลว่า เป็นดินแดนแห่ง "ดอนผีร่องลอย" ต่อมาได้กลายเป็นชื่อวงดนตรี "ดอนผีบิน"
    "ดอนผีบิน" ก่อตั้งวงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ด้วยรูปแบบดนตรีเน้นความอิสระทางความคิด และศิปการสร้างสรรค์เป็นหลัก ตามแนวดนตรีอุดมการณ์ ส่วนเนื้อหาและเรื่องราวที่พูดถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราว ของปัญหาทางสังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปรัชญาชีวิต จิตวิญญาณ ความตาย มิติที่ ๔ และสิ่งที่อยู่เหนือการคาดหมาย

สมศักดิ์ แก้วทิตย์
Drums&Cymbal
สมคิด แก้วทิตย์
Bass&Vocal

 

History
 

Copyright © 2001-2002 http://www.geocities.com/pri_hero
Thailand.
All Rights Reserved.